Gizlilik İlkeleri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

NOVA TEKNİK CİHAZLAR TİCARET LTD. ŞTİ.(“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu kapsamda Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun öngördüğü ilkelere, hüküm ve şartlara uygun olarak kişisel verilerinizi işlemekte ve veri güvenliğinizin sağlanması için ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu amaçla hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızı bilgilerinize sunarız. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

 

saklayarak işleyeceğimizi bildiririz. 

 

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızın Kapsamı Nedir?

 

 • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiği
 • Hangi kategoride kişisel veri işlendiği ve örnek veri türleri
 • Kişisel verilerin işlenme yöntemi
 • Kişisel verilerin işlenme amacı ve hukuki sebepleri
 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği
 • Kişisel verileri saklama süresi
 • Çerez ve Google Analytics kullanımı
 • Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan teknik ve idari tedbirler ile
 • İlgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi konusundaki haklarının neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerine

 

ilişkin bilgileri kapsar.

 

Hangi Kişi Gruplarının Kişisel Verileri İşlenmektedir?

Şirketimiz kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere ilişkin faaliyetlerde aşağıda belirtilen kişi gruplarının kişisel verilerini işlemektedir.

*Müşteri / Potansiyel Müşteri

*Üye

*Çevrimiçi Ziyaretçi

*Satıcı/Tedarikçi veya Satıcı/Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi

*Potansiyel Satıcı/Potansiyel Tedarikçi veya Potansiyel Satıcı/Potansiyel Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi

Ayrıca KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda başka kişi gruplarının da kişisel verileri işlenebilmektedir.

 

İşlenen Veri Kategorileri Nelerdir?

Kimlik bilgisi (ad ve soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası), iletişim bilgisi (telefon numarası, faks numarası, ikametgah adresi, e-posta adresi), finansal bilgi (fatura bilgisi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası), üye bilgisi (kullanıcı adı), müşteri/üye işlem bilgisi (satın alınan ürünler, alışveriş tutarı), işlem güvenliği bilgisi (şifre/parola bilgileri), pazarlama bilgisi (çerezler, beğenileri gösteren hareketler), işlem bilgisi (IP adresi, mobil telefon markası-modeli, tarayıcı tipi, versiyonu, ekranlar üzerinden gerçekleştirilen hareketler).

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi Nedir?

*Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından internet sitesi, her türlü üyelik formu, iletişim formu, anketler, çağrı merkezleri ve benzeri elektronik, sözlü ve yazılı kanallar aracılığı ile toplanmaktadır.

*Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Şirket gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel Verileriniz aşağıda yazılı koşullarda belirtilen amaçlar dahilinde Şirketimiz ya da Şirketimizin atayacağı gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından işlenebilmektedir.

*Ürünlerimiz ile ilgili sizlere bilgilendirme yapabilmek, siz değerli kullanıcıların ihtiyaçlarının doğru değerlendirilmesini ve bu kapsamda ihtiyaçlarınıza uygun bilgiler vermek amacıyla sizin temel hak ve o?zgu?rlu?klerinize zarar vermeyen mes?ru menfaatimiz bulunduğu için, 

* Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi, satın almış olduğunuz ürünlerin size uygun bir şekilde ulaştırılmasını ve ürün ile ilgili ödemenizi yapabilmeniz amacıyla sözleşmesel yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için,

* Kişisel bilgi ve verileri; ürünlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti, değerlendirilmesi, kişiye özel (profilleme dahil) pazarlama ve reklam aktivitelerinin oluşturulmasını, düzenlenmesi, dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası için proje, uygulama, kampanya vb. faaliyetleri hakkında tanıtıcı ve/veya bilgilendirme amaçlı olarak ve bunların yanında tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon vs. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız firmalar ile paylaşmak, proje, uygulama, kampanya vb. faaliyetleri hakkında tanıtıcı ve/veya bilgilendirme amaçlı SMS, elektronik posta göndermek, bu kapsamda yönlendirmelerde bulunmak ve bu yönden sınıflandırılma ve belli bir not sistemine tabi tutmak amacıyla açık rızanız ile,

*Ürün ve/veya hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz tüzel/gerçek kişilere alternatifler sunmak amacıyla açık rızanız ile,

*Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek amacıyla meşru menfaatimiz ile,

*Ayrıca yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı yükümlülüklerin veya düzenleyici kurumların aldığı kararların yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilikler kapsamında işlenebilmektedir.

*Şirket’in 5651 sayılı Kanun’da belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabilir?

İşlenen Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde,

*Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi, satın almış olduğunuz ürünlerin size uygun bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve ürün ile ilgili ödemenizi yapabilmeniz amacıyla, Şirketimizin iş ortaklarına,

*Şirket bunun dışında söz konusu kişisel bilgi ve verileri; önceden verdiğiniz açık rızaya uygun olarak tarafınıza bilgilendirme, reklam amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız firmalara,

*Şirketimizin internet sitesi alt yapı hizmetinin sağlanması, geliştirilmesi, ziyaretçi ve üyelerin tercihlerine göre ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması, kullanıcı deneyimini ölçümlemek gibi amaçlar ile hizmet sağlayıcılara,

*Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlara,

*Kişisel verilerinizi anonim hale getirerek satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için firmalara,

*Savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza,

*Bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde ilgili mercilere

aktarılabilecektir. 

Şirket, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

Kişisel Verileri Saklama Süreleri Nelerdir?

Kişisel veriler, mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanır. Kişisel verilerin birden fazla amaç ile işlendiği durumlarda, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya ilgili kişinin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta herhangi bir engel bulunmaması şartıyla, söz konusu veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurul kararlarına uyulur.

Çerez ve Google Analytics Kullanımı Nasıl Yapılmaktadır?

Sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır: (i) Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, (ii) Siteyi analiz etmek ve Sitenin performansını arttırmak ve (iii) Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.

 

KVKK’nın 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle ve tedarikçilerimiz ile paylaşabiliriz.Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

 

Bu Site ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından verilen bir web analizi hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktadır. Site kullanıcıları için web sitesini geliştirmek amacıyla Google Analytics verileri kullanılmaktadır. Bu veriler, veri yükleme sürelerini azaltmaya, web sitesinde gezinmeyi kolaylaştırmaya ve site ziyaretçilerinin ilgisini çekecek içerik oluşturmaya yardımcı olmaktadır. 

Google Analytics, çerez adı verilen, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesini nasıl kullandığınızın analiz edilmesine olanak sağlayan metin dosyalarını kullanır. Çerez tarafından (IP adresiniz dahil) web sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılmakta ve kaydedilmektedir. Google, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörü için web sitesi faaliyet raporları üretmek ve web sitesi ve İnternet kullanımı ile bağlantılı diğer hizmetleri geliştirmek için bu bilgileri kullanmaktadır. Google, kanunların öngördüğü ölçüde bu bilgileri üçüncü kişilere de aktarabilir veya üçüncü kişiler Google adına bu bilgileri işleyebilir. Hiçbir koşul altında Google IP bilginizi diğer Google verileri ile ilişkilendirmemektedir. Google Analytics tarafından bilgilerinizin kullanılmasını istemiyorsanız, daha fazla bilgi için lütfen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ adlı web sitesini ziyaret ediniz.

İnternet tarayıcı yazılımınızdaki ilgili ayarı kullanılarak çerezlerin yüklenmesini engelleyebilirsiniz. Ancak bunun Sitemizin tam kapasitede çalışmasını engelleyebileceğini bilmenizi isteriz.

Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler Nelerdir?

Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almayı taahhüt etmektedir.

Şirketimiz bu kapsamda aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri almaktadır:

 • Web sitesinde kişisel verilerin toplandığı tüm alanlar SSL ile korunur.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek için periyodik olarak sızma testleri yaptırır ve sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder.
 • Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirket içi teknik organizasyonu yapar.
 • Kişisel verilerin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturur.
 • Teknik tedbirleri periyodik olarak günceller ve yeniler.
 • Teknik konularda uzman firmalar ile çalışır.
 • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
 • Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanmasına ilişkin politika ve prosedürler oluşturulur.
 • Şirket çalışanları kişisel verilerin korunması ve hukuka uygun bir şekilde işlenmesine ilişkin bilgilendirilir ve eğitilir.
 • Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli bir şekilde saklanması amacıyla kişisel verilerin aktarıldığı kişiler tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer verilir.

Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına karşın Şirketimize ait web sitelerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na  ve size bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, info@baytekin.com.tr adlı e-posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya  Necatibey Cad. No:70/B Karaköy Beyoğlu/İstanbul  adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerini tarafımıza bildirebilirsiniz.   Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklikler

Şirketimizin işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında her zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu değişiklikler, değiştirilmiş Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasının yayınlanmasıyla birlikte derhal yürürlüğe girer.  

Veri Sorumlusu: NOVA TEKNİK CİHAZLAR TİCARET LTD. ŞTİ.

Adres               : Necatibey Cad. No:51/A Karaköy Beyoğlu/İstanbul

 

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır